Skip to:

4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmiany w ustawie z 20 czerwca 2002 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tak, by dzieci niepełnosprawne objęte były 100-procentową ulgą.

Obecnie niepełnosprawne dzieci i młodzież mogą korzystać z 78% zniżki. Zdaniem Marka Michalaka, koszty podróży często stanowią zbyt duże obciążenie dla budżetów rodzi i placówek, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmiany w ustawie z 20 czerwca 2002 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tak, by dzieci niepełnosprawne objęte były 100-procentową ulgą.