Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 lipca 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów, tak by dobro korzystających z ich pomocy dzieci było chronione w najwyższym stopniu.

Z przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka kontroli w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z analizy wpływających skarg wynika, iż coraz większym problemem jest niedostateczna jakość udzielanej pomocy psychologicznej. W opinii Marka Michalaka jednym z powodów takiej sytuacji są niewystarczające kompetencje osób wykonujących zawód psychologa. Jest to szczególnie szkodliwe dla dzieci, tym bardziej, iż nie ma możliwości wniesienia skargi, która czasami - w przypadku potwierdzenia zawartych w niej zarzutów - powinna skutkować nawet odsunięciem od zawodu psychologa.

Dzieci powinny być objęte pomocą psychologiczną, udzielaną wyłącznie przez osoby o wysokich kompetencjach zawodowych. Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby prawne uregulowanie odpowiedzialności zawodowej psychologów i prawa do wykonywania tego zawodu. Kwestie te powinna uregulować ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, która miała zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2006 roku. Niestety, do tej pory ten ważny akt prawny nie wszedł w życie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 lipca 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów, tak by dobro korzystających z ich pomocy dzieci było chronione w najwyższym stopniu.