Skip to:

Na zewnątrz coraz wcześniej zapada zmrok, a świt nadchodzi coraz później. W takich warunkach warto pomyśleć o bezpieczeństwie dziecka i jego widzialności na drodze. Dobrym rozwiązaniem jest noszenie odblasków.

Niestety nie każdy przedmiot przypominający odblask ma właściwości odblaskowe należycie zapewniające widzialność. Ujmując rzecz w skrócie – nie wszystko złoto co się świeci. Jak zatem rozpoznać bezpieczny odblask?

Rzecznik Praw Dziecka przypomina, że jedynie odblaski oznaczone znakiem „CE” dają gwarancję, że producent lub importer sprawdził i potwierdził ich zgodność z przepisami prawa i normami. Dla odblasków, fachowo zwanych akcesoriami zapewniającymi widzialność, znajduje zastosowanie norma zharmonizowana PN-EN 13356:2004 o nazwie „Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego – Metody badań i wymagania”. Norma określa parametry optyczne odblasku, zapewniające zwiększenie widzialności użytkownika na drodze przy niskich poziomach oświetlenia. Nabywca odblasku nie musi, rzecz jasna, samodzielnie sprawdzać, czy zakupiona rzecz spełnia wymagania określone w powyższej normie. Ten obowiązek spoczywa na producencie lub importerze odblasków, którzy umieszczając znak „CE” na wyrobie, potwierdzają tym samym jego bezpieczeństwo i ponoszą odpowiedzialność za dokonane oznakowanie. Jeśli znak został umieszczony na odblasku niespełniającym norm, sprawą zajmie się Inspekcja Handlowa.

Jak wygląda znak „CE”? Wzór znaku został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173). Znak musi zachować następujący kształt i proporcje:

znak_ce.png

Uważnie zapamiętajmy ten znak, bowiem na rynku pojawiają się produkty oznaczone znakiem „CE” o kształcie łudząco podobnym do powyższego, będącym skrótem od „China export”. A to już zupełnie inna para – odblasków...