Skip to:

Skład osobowy rady doradczej Rzecznika Praw Dziecka

 1. Renata Durda – kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie
 2. Anna Dymna – prezes Fundacji „Mimo wszystko”
 3. inspektor Grzegorz Jach - pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, organizator Przystanku PaT, inicjator Akcji "Profilaktyka a Ty"
 4. prof. Teresa Jackowska ordynator i kierownik Kliniki Pediatrii CMPK Szpitala Bielańskiego w Warszawie
 5. dr Paweł Jaros – sędzia
 6. prof. dr hab. Ewa Jarosz katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego
 7. Mirosława Kątna – przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka
 8. dr Laura Koba - pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 9. Barbara Kolago – muzyk, kompozytor
 10. prof. Marek Konopczyński - rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
 11. Henryka Krzywonos-Strycharska – prowadziła rodzinny dom dziecka, polska działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych
 12. Anna Lechowska – prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
 13. Joanna Luberadzka – prezes Fundacji Przyjaciółka
 14. Edward Lutczyn – artysta plastyk
 15. prof. Bibiana Mossakowska – chirurg dziecięcy
 16. prof. dr hab. Bożena Muchacka - pracownik naukowy na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 17. ks. Arkadiusz Nowak – Krajowe Centrum do spraw AIDS
 18. Teresa Ogrodzińska –  prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
 19. Małgorzata Ohme – psycholog dziecięcy i rodzinny
 20. prof. Jan Oleszczuk – kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 21. Piotr Pawłowski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
 22. ks. prof. dr hab. Norbert Pikuła - dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej, Wydział  UP w Krakowie, pracownik naukowy  na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 23. dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy
 24. Agnieszka Rękas sędzia
 25. Teresa Romer – sędzia
 26. prof. Barbara Smolińska-Theiss – kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 27. Anna Sobiesiak – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu
 28. Henryka Sokołowska – prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”
 29. ks. prof. dr hab. Adam Solak – kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 30. prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – kierownik Katedry Teorii, Filozofii Prawa i Praw Człowieka; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej przy Rzeczniku Praw Dziecka
 31. prof. Wanda Stojanowskakierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 32. prof. zw. dr hab. Maciej R. Tanaś – profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, kierownik Zakładu Edukacji Medialnej; doktor habilitowany nauk humanistycznych
 33. Anna Maria Wesołowska – sędzia
 34. prof. Maciej Wojtyszko – literat, reżyser
 35. Dorota Zawadzka – pedagog i psycholog rozwojowy