Skip to:

Realizacja prawa dziecka do nauki w świetle działań Rzecznika Praw Dziecka, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, dziecko z niepełnosprawnością jako wartość oraz doskonalenie i wspomaganie nauczycieli – to tylko niektóre z tematów dyskutowanych 7 października br. podczas konferencji "Problemy współczesnej szkoły. Rola nauczyciela we wspieraniu funkcjonowania dziecka", zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

O zmianach w polskiej szkole i wyzwaniach stojących przed uczniami, nauczycielami i rodzicami dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej na czele z Ministrem Tadeuszem Sławeckim, Sekretarzem Stanu w MEN oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z całej Polski.  

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak mówił o szkolnych zagadnieniach z perspektywy interwencji, zgłaszanych do Biura RPD, a także o realizowanych przez RPD kampaniach społecznych dotyczących praw dziecka m.in. do wychowania w rodzinie ("Jestem mamy i taty"), życia bez przemocy i przeciwdziałania krzywdzeniu najmłodszych ("Reaguj. Masz prawo").

Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki przedstawił działania MEN, wychodzące naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów realizowane m.in. w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz programu Komendy  Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" (profilaktyka uzależnień wśród młodzieży). Rozmawiano o zapewnieniu bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, który znacznie odciąży budżety rodzinne oraz upowszechnianiu edukacji włączającej, która jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju systemu edukacji. Delegaci szkół i placówek oświatowych z całego kraju w swoich prezentacjach przedstawiali osiągnięcia swoich ośrodków w realizowaniu prawa dziecka do nauki, rozwijaniu talentów i współpracy z rodzicami.

Po merytorycznych dyskusjach w ramach paneli tematycznych, zebrani goście obejrzeli spektakl "Działka" dotyczący rodziny, w której okazuje się, że syn sięga po narkotyki. W roli rodziców wystąpili autorzy scenariusza: Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak, a znakomicie odebrana przez widzów "Działka" prowokowała do dyskusji i refleksji, stawiając wiele ważnych, niekiedy trudnych pytań –o używki, o relacje w rodzinie, zaufanie, znaczenie otwartej rozmowy i wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach.