Skip to:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka udziela podmiotom, których działalność statutowa ma na celu ochronę praw dziecka nieodpłatnie, na czas nieokreślony prawa do swobodnego korzystania z wszelkich publikacji, pozycji wydawniczych, których wydawcą jest Rzecznik Praw Dziecka, a także plakatów, filmów, kampanii Rzecznika. Ww. podmioty mają prawo do korzystania z ww. publikacji w celach związanych z ich działalnością statutową, niekomercyjnie, każdorazowo z przywołaniem Rzecznika Praw Dziecka jako wydawcy wykorzystywanej pracy.

„Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym” jest pracą magisterską napisaną przez Karolinę Kudybę pod kierunkiem prof. Janiny Czapskiej w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu... więcej...
„Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację” – Publikacja autorstwa dr Katarzyny Gawlicz i Barbary Rohrborn wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Książka ta przybliża nowatorski projekt realizowany pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka przez... więcej...
„Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym” – Publikacja autorstwa Joanny Luberadzkiej–Grucy, Edyty Wojtasińskiej i Jolanty Zmarzlik wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. To kompendium dobrej praktyki rodzicielstwa zastępczego. Przybliżając... więcej...
W artykule autorzy Marek Michalak i Paweł Jaros dokonują analizy międzynarodowych aktów prawnych, a zwłaszcza postanowień Konwencji o prawach dziecka pod kątem relacji dziecka z rodzicami. Wskazując na podmiotowość dziecka i przedstawiając katalogi praw dziecka... więcej...
W poniedziałek, 4 lutego 2013 roku w Zakładzie Żywienia Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się konferencja "Żywienie na wagę zdrowia" oraz briefing prasowy. Organizatorami spotkania byli Dziekan Wydziału Zdrowia... więcej...
„Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne” – publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Małgorzata Kozak (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską). Publikacja precyzuje... więcej...
„Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie” – polsko-angielska publikacja pozwalająca lepiej zrozumieć podstawowe założenia wychowania dziecka w duchu korczakowskim. Książka jest podsumowaniem rok 2012 będącym Rokiem Janusza Korczaka. Rok Janusza Korczaka... więcej...
TNS OBOP na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka zrealizował badania dotyczące stosunku Polaków wobec bicia najmłodszych. Wynika z nich, że: od 2008 roku przyzwolenie na stosowanie tzw. „klapsów” wobec dzieci zmalało o 18 proc. (z 78 do 60 proc.); co trzeci badany uznaje,... więcej...
"Prawo dziecka do szacunku" - książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Zawiera deklarację praw dziecka – w tym najważniejsze prawo dziecka, prawo do szacunku. Ta cienka książeczka powstawała w ciągu wielu lat niestrudzonej pracy... więcej...
"Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Dom Sierot" - książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Zbiór trzech części tetralogii „Jak kochać dziecko” jest kierowany do młodego, niedoświadczonego wychowawcy. To z nim autor chce się... więcej...
"Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie" - książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Jest to pierwsza z czterech części eseju o wychowaniu „Jak kochać dziecko”. Stanowi przemyślenia, jakie Korczak spisał podczas pobytu na frontach I... więcej...
"Rzecznik Praw Dziecka w Polsce" - Książka opisuje proces kształtowania się instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego oraz komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce (PDF 2,67 MB)
"Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorem zbioru i opracowania jest dr Paweł Jaros. Publikacja zawiera kompletny zbiór zarówno ratyfikowanych, jak i podpisanych, ale jeszcze nieratyfikowanych przez... więcej...
"Ochrona przesłuchiwanych dzieci" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Kamila Chmielewska (laureatka I nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską). Praca zawiera analizę dobrych praktyk przesłuchiwania dzieci w Polsce i... więcej...
"Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Marta Prucnal (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską).... więcej...
"Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka, która zawiera opis zjawiska przemocy w rodzinie w odniesieniu do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzieci... więcej...
"Po co nam edukacja? Seminarium I" - publikacja podsumowująca pierwsze seminarium z cyklu „O edukacji od początku” zrealizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Po co nam edukacja? Seminarium I (PDF 1,91 MB... więcej...
"Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka - Prawa Dziecka" - Wspólna publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalny, podwójny numer Biuletynu poświęcony regulacjom i praktyce stosowania Konwencji haskiej, dotyczącej cywilnych... więcej...
"Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły" - w książce szczegółowo opisano problem samobójstw wśród młodzieży w wieku szkolnym, metody zapobiegania, wskazano jak wykrywać niepokojące symptomy i na co zwracać szczególną uwagę.... więcej...
"Komputer i Internet w domu. Vademecum dla rodziców" - Wspólna publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kompleksowy poradnik dla rodziców, w którym znajdziemy mniej i bardziej zaawansowane informacje o komputerach... więcej...

Strony

Subskrybuj Książki, informatory, poradniki