Skip to:

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Na ręce wszystkich członków harcerskiej społeczności przekazuję najlepsze życzenia w Dniu Myśli Braterskiej. Doskonale wiem, że wszystkim Harcerzom i Harcerkom, niezależnie jaką Chorągiew czy Hufiec reprezentują, braterstwo towarzyszy nie od święta, ale każdego dnia. Dla Rzecznika Praw Dziecka Dzień ten to znakomita okazja, aby w Waszą stronę skierować ciepłe myśli i słowa.

Z dumą obserwuję jak polskie harcerstwo stoi na straży wartości: patriotyzmu, rodziny, przyjaźni i zrozumienia. Widzę, jak są one aktywnie upowszechniane, co niezmiernie napawa mnie optymizmem. W dzisiejszych czasach budowanie społeczności opartych na pożądanych ideałach jest gwarantem prawidłowego rozwoju nie tylko poszczególnych osób, w tym dzieci, których dobro leży mi na sercu szczególnie mocno, ale także naszej Ojczyzny.

Doskonale znany Wam Robert Baden-Powell, twórca skautingu, mówił, że „im więcej posługuje się człowiek w stosunku do bliźnich cnotą miłości, tym bardziej rozwija i uszlachetnia swoją duszę”.

Drodzy Harcerze i Harcerki! Trwajcie w tej cnocie, zarażajcie swoją pasją innych, uszlachetniajcie dusze!

Czuwaj!

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

List do społeczności harcerskich z okazji Dnia Myśli Braterskiej