Skip to:

Warszawa, 20 października 2015 roku

 

Dyrektorzy, Wychowawcy
i Nauczyciele Szkół

 

Szanowni Państwo,

za niespełna miesiąc – 20 listopada, w Polsce po raz drugi obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało także przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji - w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach. Z mojego doświadczenia wynika, że jako te najważniejsze, zdecydowana większość dzieci wskazuje prawo do wyrażania własnego zdania. Niech zatem 20 listopada, w trakcie lekcji, szkolnych akademii i debat – przemówią dzieci, a dorośli uważnie wsłuchają się w ich głos.

Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania i przyłączenia się do obchodów tego dnia. Proszę o przysyłanie do Biura Rzecznika Praw Dziecka informacji o zrealizowanych 20 listopada br. wydarzeniach, a najlepsze inicjatywy postaram się wyróżnić i nagrodzić. Sprawozdania z obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka proszę przesyłać do 4 grudnia br. na adres: biuro.prasowe@brpd.gov.pl. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona do 20 grudnia br. na stronie: www.brpd.gov.pl.

z wyrazami szacunku

Marek Michalak

Pełna wersja PDF