Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
Organizacji Pozarządowych
- wszyscy Pracownicy Socjalni

Szanowni Państwo,

21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. Z okazji Państwa Święta, tradycyjnie przekazuję najserdeczniejsze wyrazy uznania i wdzięczności za trud oraz zaangażowanie we wspieranie dzieci i ich rodzin, za pomoc każdemu człowiekowi, który znalazł się trudnej sytuacji.

Pracownik socjalny to nie tylko nazwa wykonywanego zawodu. To przede wszystkim ogromne serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale także wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje i los konkretnego człowieka. Aby spełniać się w tej pracy, potrzebne jest prawdziwe oddanie, ale także głębokie przeświadczenie o potrzebie niesienia pomocy bliźniemu. Nie sposób przecenić Państwa ofiarność i skuteczność.

Na co dzień spotykacie się Państwo z wieloma ludzkimi dramatami, ubóstwem, bezradnością czy przemocą. To Państwu powierzają podopieczni swoje troski i zmartwienia wierząc, że dzięki Państwa ofiarności, wiedzy i bezkompromisowej postawie otrzymają stosowną pomoc, by móc znowu stanąć na nogi. Państwa oddana służba na rzecz potrzebujących powinny budzić szacunek i wdzięczność całego społeczeństwa.

W tym ważnym dla Państwa dniu, z całego serca życzę spełnienia w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Mam nadzieję, że osiągnięcia podopiecznych stanowić będą niewyczerpane źródło Państwa satysfakcji i energii do dalszej pracy.

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

 

List RzecznikaPraw Dziecka (PDF)