Skip to:

10 stycznia 2012 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbędzie się konferencja "O podmiotowości dziecka", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkanie zainauguruje cykl konferencji "Nie ma dzieci - są ludzie", inspirowanych działalnością Janusza Korczaka na rzecz podmiotowości dziecka i jego praw.

16 września 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku przypada bowiem setna rocznica uruchomienia Domu Sierot - sierocińca dla dzieci, założonego w Warszawie przez Korczaka i Stefanię Wilczyńską. W sierpniu 2012 roku minie również 70 lat od tragicznej śmierci Starego Doktora w obozie koncentracyjnym w Treblince, do którego trafił ze swoimi wychowankami. Idee Korczaka - wielkiego przyjaciela najmłodszych; pedagoga, lekarza, pisarza i filozofa - zaowocowały dalszymi pracami na rzecz wzmocnienia pozycji dziecka we współczesnym świecie, zakończonymi stworzeniem Konwencji o Prawach Dziecka. Można powiedzieć, że nie byłoby tego najważniejszego w świecie dokumentu dotyczącego dzieci, gdyby nie działalności Janusza Korczaka.

Konferencja w Katowicach rozpocznie cykl spotkań, które w 2012 roku odbędą się we wszystkich województwach, we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami instytucji państwowych i samorządowych. Uczestnikami będą zarówno dorośli, jak i dzieci, bez udziału których trudno wyobrazić sobie konferencję organizowaną w duchu Janusza Korczaka. Kolejne "korczakowskie" dyskusje odbędą się w Łodzi (24.01), we Wrocławiu (14.02), Gdańsku (21.02) i Poznaniu (6.03).

Program konferencji "O podmiotowości dziecka":
10.00-10.15 - przywitanie gości
10.15-10.45 - "Z Korczakiem w tle" — występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudnie
10.45-11.00 - prezentacja postaci Janusza Korczaka przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie
11.00-12.30 - "Prawa dziecka przed sądem" — inscenizacja Sądu Dziecięcego Janusza Korczaka, przygotowana przez uczestników Młodzieżowej Wszechnicy Obywatelskiej w Tarnowskich Górach i uczniów II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
12.30-13.00 - przerwa
13.00-15.00 - sesja naukowa pt. "Podmiotowość dziecka"
prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Jarosz, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski
- "Dziecko — podmiot czy przedmiot?" Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
- "Podmiotowość dziecka w instytucjach (pomoc społeczna, ochrona zdrowia)" dr Maciej Mączyński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
- "Media — sojusznik czy zagrożenie? Krytyczna analiza problematyki ochrony praw i podmiotowość dziecka w mass-mediach" Rafał Kurowski, dziennikarz
- "Podmiotowość dziecka w rodzinie" Dorota Zawadzka, doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka
- "Czy dzieci jak ryby głosu nie mają? W kierunku rozwoju uczestnictwa społecznego dzieci" prof. dr hab. Ewa Jarosz, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski
15.00 - zamknięcie Konferencji

Współorganizatorami konferencji są: Uniwersytet Śląski, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis, Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych Radzionków oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

10 stycznia 2012 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbędzie się konferencja "O podmiotowości dziecka", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkanie zainauguruje cykl konferencji "Nie ma dzieci - są ludzie", inspirowanych działalnością Janusza Korczaka na rzecz podmiotowości dziecka i jego praw.