Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 10 stycznia 2012 roku z reprezentacją uczniów z Technikum nr 4 w Bytomiu, którzy wyrażają sprzeciw wobec planów likwidacji placówki. Młodzież przekazała Rzecznikowi petycję z prośbą o pomoc w obronie placówki.

Marek Michalak zapowiedział, że zapozna się z przekazanym pismem i sprawdzi, jakie działania mogą być podjęte, by wyjaśnić sytuację szkoły i uczęszczającej do niej uczniów. Rzecznik zaapelował również do uczniów, by odstąpili od okupacji budynku Technikum na rzecz rozmów z przedstawicielami władz miasta.

Protest w Technikum nr 4 w Bytomiu ma związek z planami władz miasta, które zamierzają przenieść szkołę do innych placówek w ramach reformy miejskiego systemu oświaty. Zmiany są odpowiedzią na sytuację demograficzną - wg samorządu w ciągu ostatnich dziesięciu lat w bytomskich szkołach ubyło ok. 10 tys. uczniów.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 10 stycznia 2012 roku z reprezentacją uczniów z Technikum nr 4 w Bytomiu, którzy wyrażają sprzeciw wobec planów likwidacji placówki. Młodzież przekazała Rzecznikowi petycję z prośbą o pomoc w obronie placówki.