Skip to:

21 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, w ramach prowadzonego tam Projektu "Korczak". Podczas całodniowej konferencji Marek Michalak spotkał się z młodzieżą, a także z pedagogami i wychowawcami pracującymi na co dzień z dziećmi.

Młodym należy dać szansę do współtworzenia rzeczywistości - powiedział podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka. W trakcie swojego pobytu w Pałacu Młodzieży Marek Michalak wziął udział w przygotowanych w formie debaty warsztatach, dotyczących problemów współczesnej młodzieży oraz ich oczekiwań. Równocześnie powstawało tzw. "Drzewo Korczaka", na liściach którego zapisano dziecięce przemyślania. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Poseł na Sejm RP Urszuli Augustyn.

21 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, w ramach prowadzonego tam Projektu "Korczak". Podczas całodniowej konferencji Marek Michalak spotkał się z młodzieżą, a także z pedagogami i wychowawcami pracującymi na co dzień z dziećmi.