Skip to:

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz otworzyła 1 czerwca 2012 roku wystawę "Nie ma dzieci - są ludzie", przygotowaną przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. W uroczystości, która odbyła się przed inauguracją XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, uczestniczyli "młodzi" Marszałkowie Sejmu, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Marek Michalak.

Otwierając wystawę Marszałek Sejmu Ewa Kopacz nawiązała do treści uchwały z 16 września 2011 roku, ustanawiającej rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Wspomniała również, że nie byłoby najważniejszego na świecie dokumentu dotyczącego najmłodszych, czyli Konwencji o Prawach Dziecka, gdyby nie działalność oraz idee Korczaka. Pani Marszałek podziękowała Rzecznikowi za zgłoszenie inicjatywy ustanowienia Roku Janusza Korczaka i przypomniała, że polski urząd Rzecznika Praw Dziecka uznawany jest na świecie za modelowy i stanowi przykład dla innych państw. Pogratulowała także Markowi Michalakowi pełnienia funkcji Przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Dla mnie, jako rodzica, ale też lekarza postać Janusza Korczaka jest szczególnie bliska - zakończyła Pani Ewa Kopacz.

Rzecznik Praw Dziecka podziękował Pani Marszałek za otwarcie wystawy i objęcie jej swoim patronatem. Wspomniał również o zasługach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz wzmacniania praw najmłodszych - w tym szczególnie o uchwaleniu ustawowego zakazu bicia dzieci. Marek Michalak przypomniał, że Sejm uchwalił Rok Janusza Korczaka jednomyślnie.

Wystawa "Nie ma dzieci - są ludzie" składa się z 20 plansz, które zostały podzielone na 2 części. Pierwsza przedstawia kalendarium życia i twórczości Janusza Korczaka oraz jego dokonania pedagogiczne i społeczne, druga poświęcona jest problemowi ochrony praw dziecka, począwszy od pierwszych prób ich skodyfikowania, poprzez kolejne deklaracje i akty prawne, m.in. Deklarację Praw Dziecka i Konwencję o Prawach Dziecka. Na planszach zaprezentowano instytucję Rzecznika Praw Dziecka i jego działania na rzecz ochrony i upowszechniania praw najmłodszych. Wystawa pokazuje również historię Orderu Uśmiechu, jedynego w swoim rodzaju odznaczenia, którym dzieci honorują wybranych przez siebie dorosłych. Ustanowienie przed 45 laty Orderu Uśmiechu było pierwszą realizacją idei Janusza Korczaka, by dzieci miały prawo wyrażać swoje zdanie o działaniach podejmowanych przez dorosłych.

Plansze wystawy dostępne są na stronie www.2012korczak.pl/wystawa.

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz otworzyła 1 czerwca 2012 roku wystawę "Nie ma dzieci - są ludzie", przygotowaną przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. W uroczystości, która odbyła się przed inauguracją XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, uczestniczyli "młodzi" Marszałkowie Sejmu, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Marek Michalak.