Skip to:

30 maja 2012 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w 13. sesji Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka w Genewie na forum Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja Raportu krajowego, dotyczącego rozwoju sytuacji praw człowieka w Polsce w okresie 2008-2011, zawierającego odpowiedzi na rekomendacje otrzymane przez Polskę w ramach pierwszego Przeglądu, jak również istotne fakty w zakresie promocji i ochrony praw człowieka. Przedstawiony przez polski Rząd Raport zawierał m.in. informacje dotyczące wprowadzonego nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 10 czerwca 2010 roku zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich, jak również nałożonego na Rzecznika Praw Dziecka obowiązku przedłożenia Parlamentowi informacji o skutkach obowiązywania ustawy. Podkreślono także, że idea wychowania dzieci bez przemocy jest szczególnie obecna w 2012 roku, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka.

30 maja 2012 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w 13. sesji Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka w Genewie na forum Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.