Skip to:

W wystąpieniu generalnym z 12 czerwca 2012 roku, skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących udzielania zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem.

Zdaniem Marka Michalaka dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego powinien być przyznawany na każde dziecko urodzone przy jednym porodzie. Aktualne rozwiązanie ustawowe nie stanowiące wyraźnie, iż przedmiotowy dodatek przyznaje się na każde dziecko urodzone przy jednym porodzie, nie traktują w równy sposób dzieci z rodzin wielodzietnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W wystąpieniu generalnym z 12 czerwca 2012 roku, skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących udzielania zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem.