Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wystosował 28 czerwca 2012 roku list otwarty do rodziców i opiekunów dzieci, w którym zaapelował o wspólną troskę o bezpieczeństwo najmłodszych podczas letniego wypoczynku.

To od nas dorosłych w dużej mierze zależy, czy wakacje będą zorganizowane w sposób bezpieczny - napisał Marek Michalak i zwrócił się do dorosłych, by planowali letnie atrakcje w taki sposób, aby w żaden sposób nie zagrażały one ich uczestnikom. O szczególną ostrożność apeluję podczas pobytu nad wodą. Proszę też o podejmowanie działań sprawdzających wobec organizatorów wypoczynku letniego. Sugeruję uważne czytanie informacji przekazywanych Państwu o koloniach i obozach, a także kontrolowanie, czy dane miejsce wypoczynku jest zarejestrowane we właściwym Kurarom Oświaty, a więc czy jest ono legalne i podlega nadzorowi odpowiednich służb, m.in. wizytatorów Kuratorium Oświaty, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, straży pożarnej - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka. Fakt rejestracji placówki wypoczynku można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl, zakładka "Wypoczynek dzieci i młodzieży"). O zastrzeżeniach do sposobu organizacji kolonii i obozów dla dzieci należy powiadamiać odpowiednie służby i instytucje, w tym m.in. Rzecznika Praw Dziecka. Chciałbym, aby każde dziecko wróciło z wakacji zadowolone, wzbogacone o nowe przeżycia i doświadczenia oraz pełne energii a przede wszystkim zdrowe - zaznaczył Rzecznik.

List Rzecznika Praw Dziecka

28 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się również do Prezesa Polskiej Izby Turystyki Pawła Niewiadomskiego o przekazanie członkom Izby - w szczególności firmom zajmującym się organizacją miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży - prośby o zapewnienie najmłodszym bezpiecznych warunków transportu i pobytu na letnich koloniach i obozach, a także przestrzeganie ich praw. Jest to bowiem warunek, by uznały one tegoroczne wakacje za udane i radosne oraz by mogły w pełni je wykorzystać do rozwijania swoich talentów i marzeń, a także do gromadzenia sił niezbędnych do pracy w nowym roku szkolnym - zakończył Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Polskiej Izby Turystyki