Skip to:

W dniach 20-23 sierpnia 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przebywał na Łotwie i Estonii.

Z ramienia Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, której przewodniczy, na Łotwie polski Rzecznik zapoznał się z działalnością tamtejszego Ombudsmana Jurisa Jansonsa. Uroczyście wręczył mu dokument, na mocy którego łotewski rzecznik został przyjęty w poczet ENOC, jako kolejna 41 instytucja, która w sposób zgodny z paryskimi zasadami realizuje ochronę praw dziecka w swoim kraju.

Marek Michalak oraz Juris Jansons odwiedzili więzienie dla matek z dziećmi oraz oddział dla młodych przestępczyń - Iļģuciema Women’s Prison w Rydze, Zwizytowali dom poprawczy dla młodych przestępców w miejscowości Cēsis. Polski rzecznik poznał warunki pobytu osadzonych w placówkach osób, spotkał się z dyrekcją jednostek i zapoznał się z warunkami szkolnictwa w zakładzie poprawczym oraz programami resocjalizacyjnymi dla młodych pozostających w konflikcie z prawem.

Wizyta na Łotwie była też okazją do zaprezentowania przez polską Ambasadę RP w Rydze działań podjętych w ramach ustanowionego Roku Janusza Korczaka i spotkania z Ambasadorem RP na Łotwie, Jerzym Nowakowskim. Podczas spotkania z dziennikarzami Rzecznik Praw Dziecka opowiedział o przebiegu Roku Korczaka w Polsce i na świecie.

W stolicy Estonii w Tallinnie przewodniczący ENOC złożył wizytę w Biurze Kanclerza Sprawiedliwości Estonii Pana Indrek Teder. Kanclerz pełni tam także funkcję Rzecznika Praw Dziecka i w ramach tej działalności, zaprezentował zrealizowane projekty na rzecz dzieci oraz plany na najbliższe miesiące związane z polepszaniem sytuacji najmłodszych w Estonii. Marek Michalak odwiedził Dom Dziecka dla dzieci upośledzonych umysłowo - Lasnamäe Centre. Szef ENOC miał okazję uczestniczyć w inspekcji placówki, rozmowach z dyrekcją, sprawdzaniu warunków, w których przebywają dzieci.

Rzecznik spotkał się z Ambasadorem RP Grzegorzem Poznańskim. Omówiono zadania realizowane przez placówkę w ramach Roku Janusza Korczaka oraz sytuację dzieci polskich w Estonii.

W dniach 20-23 sierpnia 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przebywał na Łotwie i Estonii.