Skip to:

10 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na cykl zajęć o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce.

Ideą konkursu było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza Korczaka - patrona 2012 roku, prekursora podmiotowego traktowania dzieci oraz jego nowatorskich metod wychowawczych. Uczestnicy - pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy i studenci wyższych uczelni, do których skierowany był konkurs, mieli za zadanie opracowanie cyklu zajęć o prawach dziecka skierowanych do różnych grup wiekowych dzieci.

Komitet Konkursowy w składzie: Katarzyna Koszewska - Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, Ewa Bobińska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marzena Rafalska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Barbara Sochal - Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Administracji Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Ewa Snopek z Biura Rzecznika Praw Dziecka przyznał następujące nagrody:

W kategorii zajęć przeznaczonych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej:

I nagroda - Pani Marta Kobza z Lwówka Śląskiego
II nagroda - Pani Katarzyna Bider ze Starego Miasta
III nagroda - Pani Beata Komosa z Jaświł

W kategorii zajęć przeznaczonych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:

I nagroda - Pani Aneta Lewicka z Rzeszowa
II nagroda - Pani Joanna Jawiczuk z Lublina
III nagroda - Pani Malwina Ptak-Chęcińska z Przedecza

W kategorii zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjum:

I nagroda - Pani Edyta Bukowska z Koniecpola
II nagroda - Pani Elżbieta Gosławska z Pokoju
III nagroda - Pani Małgorzata Uss ze Świdnicy

W kategorii zajęć przeznaczonych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej:

I nagroda - Pan Sławomir Drelich z Inowrocławia
II nagroda - Pani Marlena Działabij-Drupka z Czerwieńska
III nagroda - Pani Bożena Bednarek z Białegostoku.

Po wręczeniu nagród Rzecznik Praw Dziecka dyskutował z laureatami o obchodach Roku Janusza Korczaka, jak również odpowiadał na pytania zgromadzonych nauczycieli dotyczące przestrzegania praw dziecka w szkole, w tym praw uczniów niepełnosprawnych oraz pełnionej funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Zapowiedział również wydanie i upowszechnienie nagrodzonych prac w ramach publikacji Biura Rzecznika Praw Dziecka.

10 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na cykl zajęć o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce.