Skip to:

7 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Igorem Radziewicz-Winiickim, aby omówić najpilniejsze problemy i potrzeby dzieci w celu zapewnienia im lepszej dostępności do opieki psychiatrycznej. W pierwszym z cyklu zapowiedzianych spotkań wzięli również udział: Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej prof. Tomasz Wolańczyk, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas spotkania Rzecznik wskazał ważne problemy dot. braku specjalistów w zakresie psychiatrii dziecięcej, niedostatecznej wyceny świadczeń, znaczących ograniczeń w dostępności do lekarza specjalisty z tego zakresu, niedostatecznego zapewnienia bezpieczeństwa na oddziałach dla dzieci i młodzieży, zbyt dużej ilości dzieci, które przebywają na oddziałach bez wyraźnych wskazań medycznych (np. wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych czy podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych).

7 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Igorem Radziewicz-Winiickim, aby omówić najpilniejsze problemy i potrzeby dzieci w celu zapewnienia im lepszej dostępności do opieki psychiatrycznej. W pierwszym z cyklu zapowiedzianych spotkań wzięli również udział: Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej prof. Tomasz Wolańczyk, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia.