Skip to:

13 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zwołanych w trybie pilnym obradach Sejmowej Komisji Zdrowia. Celem spotkania było zapoznanie się komisji z aktualną sytuacją Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Na Centrum Zdrowia Dziecka ciąży znaczne zadłużenie finansowe, w wyniku którego mogą wystąpić trudności w bieżącej działalności Instytutu. W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że Centrum Zdrowia Dziecka jest miejscem szczególnym na mapie placówek medycznych. Instytut wykonuje dużą liczbę procedur wysokospecjalistycznych i ratunkowych u dzieci. Nigdy nie odmawia pomocy choremu dziecku, bez względu na jego miejsce zamieszkania bądź konieczność poniesienia wysokich kosztów leczenia - argumentował. Marek Michalak zaznaczył, że należy sprawdzić, czy aktualna wycena pediatrycznych procedur medycznych jest prawidłowa. W przypadku jej zaniżenia konieczne jest dokonanie powtórnej wyceny, odpowiadającej rzeczywistym kosztom.

Ministerstwo Zdrowia wyraziło pogląd, że obecnie - mimo zadłużenia - nic nie zagraża funkcjonowaniu Centrum Zdrowia Dziecka. Na koniec Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do mediów, aby swoimi publikacjami nie podsycały atmosfery niepokoju, która niekorzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa chorych dzieci będących pod opieką placówki oraz ich rodziców.

13 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zwołanych w trybie pilnym obradach Sejmowej Komisji Zdrowia. Celem spotkania było zapoznanie się komisji z aktualną sytuacją Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.