Skip to:

13 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów, Parlamentów Dzieci i Młodzieży z prośbą o upowszechnienie informacji o kolejnej edycji konkursu naukowego dla młodzieży, jednocześnie zachęcając do udziału w tym projekcie. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą liczyć na wsparcie w postaci internetowego kursu coachingowego, który pomoże przygotować projekt konkursowy.

Zdaniem Marka Michalaka zarówno konkurs, jak i towarzyszący mu Festiwal Młodych Naukowców E(x)plory to niezwykle cenna inicjatywa, bowiem daje szansę rozwoju młodym naukowcom, którzy z różnych względów (także finansowych) mają utrudniony dostęp do takich możliwości.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów

13 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów, Parlamentów Dzieci i Młodzieży z prośbą o upowszechnienie informacji o kolejnej edycji konkursu naukowego dla młodzieży, jednocześnie zachęcając do udziału w tym projekcie. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą liczyć na wsparcie w postaci internetowego kursu coachingowego, który pomoże przygotować projekt konkursowy.