Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem przyjął decyzję Sądu Rejonowego w Malborku, który 7 września 2012 r. wydał postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie przymusowego odebrania 12-letniej dziewczynki ojcu i jej wyjazdu do Irlandii.

30 lipca 2012 r. Marek Michalak spotkał się z dziewczynką, zaniepokojony decyzją sądu irlandzkiego, zgodnie z którą 12-latka miałaby przez rok mieszkać z matką w Irlandii, a kolejny rok spędzić z ojcem w Polsce. Podczas rozmowy z Rzecznikiem Praw Dziecka dziewczynka stanowczo i wielokrotnie wyraziła wolę pozostania z ojcem w Malborku. Stwierdziła, że przy ojcu czuje się bezpiecznie i nie chce wyjeżdżać do Irlandii z obawy, że nie będzie mogła wrócić Polski.

Przystępując do postępowania w sprawie przymusowego odebrania dziecka, Marek Michalak przedstawił Sądowi argumenty przemawiające za pozostawieniem dziewczynki przy ojcu w Polsce. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka przymusowe odebranie małoletniej jest pogwałceniem woli i praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka oraz naruszeniem zasady dobra dziecka, ponadto może negatywnie wpłynąć na jej rozwój i stabilność emocjonalną.

Sąd Rejonowy w Malborku podzielił zdanie Rzecznika Praw Dziecka i podjął decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie.

Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem przyjął decyzję Sądu Rejonowego w Malborku, który 7 września 2012 r. wydał postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie przymusowego odebrania 12-letniej dziewczynki ojcu i jej wyjazdu do Irlandii.