Skip to:

17 września 2012 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji 6. Międzynarodowej Szkoły Letniej "Prawa Dziecka - współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka", zorganizowanej przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Marek Michalak zreferował temat: "Zadania i dokonania urzędu Rzecznika Praw Dziecka RP".

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele zagranicznych organizacji pozarządowych oraz młodzi pracownicy naukowi. Rzecznik Praw Dziecka przybliżył zgromadzonym swoją działalność oraz przedstawił statystki dotyczące pracy biura. Nawiązał także do obchodzonego w Polsce Roku Janusza Korczaka, przypominając, że gdyby nie działalność Starego Doktora nie byłoby Konwencji o Prawach Dziecka. Marek Michalak wziął także udział w dyskusji, która wywiązała się po wysłuchaniu wykładów i odpowiadał na liczne pytania słuchaczy dotyczące ochrony praw dziecka.

17 września 2012 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji 6. Międzynarodowej Szkoły Letniej "Prawa Dziecka - współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka", zorganizowanej przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Marek Michalak zreferował temat: "Zadania i dokonania urzędu Rzecznika Praw Dziecka RP".