Skip to:

Rzecznikiem Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 24 października 2012 z Marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz. Celem rozmowy było ustalenie zasad ścisłej współpracy dotyczącej zmian w prawie, które będą służyć lepszej ochronie praw dziecka. Rzecznik przedstawił Pani Marszałek bieżące informacje dot. przestrzegania praw dziecka w Polsce oraz swoje rekomendacje i wnioski w zakresie zmian prawnych.

Rzecznikiem Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 24 października 2012 z Marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz. Celem rozmowy było ustalenie zasad ścisłej współpracy dotyczącej zmian w prawie, które będą służyć lepszej ochronie praw dziecka. Rzecznik przedstawił Pani Marszałek bieżące informacje dot. przestrzegania praw dziecka w Polsce oraz swoje rekomendacje i wnioski w zakresie zmian prawnych.