Skip to:

9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie pediatrycznej opieki paliatywnej.

W swoim wystąpieniu Marek Michalak zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty zagadnienia tj. zbyt niski poziom finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi (finansowanie pokrywa jedynie 46,29% realnych kosztów) oraz brak standardów dotyczących pediatrycznej opieki paliatywnej.

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał także, że już we wrześniu 2009 r. występował w sprawie potrzeby opracowania standardów opieki paliatywnej dla dzieci. Różnice są oczywiste - podkreśla w swoim wystąpieniu - dotyczą odrębności wynikających z rodzaju schorzeń pacjentów, perspektywy postrzegania własnej sytuacji życiowej, możliwości zaspokojenia potrzeb psychofizycznych, a także potrzeb egzystencjalnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia