Skip to:

9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zapewnienia specjalistycznej opieki dzieciom poza szpitalem psychiatrycznym, aby nie musiały pozostawać w nich mimo przeciwwskazań do dalszej hospitalizacji.

Niepokój Rzecznika wzbudziła sytuacja dzieci, które zakończyły hospitalizację w szpitalu psychiatrycznym i wracały do placówek nieprzygotowanych do udzielenia im odpowiedniej pomocy. Ośrodki te często położone są z dala od specjalistów, co skutkuje ponownym umieszczeniem w szpitalu. Zdaniem Marka Michalaka, utworzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zapewniłoby tym dzieciom właściwą opiekę oraz specjalistyczne wsparcie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej