Skip to:

5 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielkami Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej - przewodniczącą Joanną Luberadzką-Grucą, Elżbietą Matusiak, dyrektorem niepublicznej placówki typu rodzinnego Stowarzyszenia SIEMACHA w Krakowie, oraz Edytą Wojtasińską, dyrektorem placówki typu rodzinnego w Żabcach w powiecie bialskim.

Tematem spotkania były standardy kontroli przeprowadzanych w placówkach oraz kwestia odpowiedniego nadzoru nad nimi, który - zdaniem wszystkich zainteresowanych - jest niezwykle ważnym czynnikiem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej. W reakcji na informację, że rodzice zastępczy ciągle za mało wiedzą na temat przemocy i potrzebne są specjalne szkolenia temu poświęcone, Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział zbadanie problemu i ewentualne wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z propozycją wprowadzenia zmian do właściwego rozporządzenia.

Ponadto przedstawicielki Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej poinformowały Marka Michalaka, że wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje opracowują standardy tzw. "dobrego dotyku", a Rzecznik zadeklarował wsparcie dla tych działań.

5 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielkami Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej - przewodniczącą Joanną Luberadzką-Grucą, Elżbietą Matusiak, dyrektorem niepublicznej placówki typu rodzinnego Stowarzyszenia SIEMACHA w Krakowie, oraz Edytą Wojtasińską, dyrektorem placówki typu rodzinnego w Żabcach w powiecie bialskim.