Skip to:

9 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Pani Senator prof. dr hab. Alicji Chybickiej, wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Dzieci. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia odnoszące się do skutków obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w świetle przypadków odbierania dzieci rodzicom z rodzin ubogich.