Skip to:

24 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, podczas 70 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

W swoim wystąpieniu Rzecznik odniósł się do pięciu głównych obszarów działań podejmowanych na rzecz dzieci i ochrony ich praw, tj.: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki, prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

 Link do wystąpienia.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2013