Skip to:

24 czerwca br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie dotyczące nowelizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W spotkaniu udział wzięli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, Zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Poseł Magdalena Kochan, Doradcy Społeczni Rzecznika Praw Dziecka Anna Sobiesiak oraz Joanna Luberadzka-Gruca, Krzysztof Baldy z Zarządu Powiatu Kłodzkiego, a także przedstawiciele Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych dla dzieci w Piszkowicach i Kraszewie-Czubakach.

Spotkanie było kontynuacją dotychczasowych rozmów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia sytuacji dzieci w ZOL-ach, Zakładach Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych oraz Zakładach Rehabilitacji Leczniczej poprzez nowelizację przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozmowy koncentrowały się wokół kwestii zabezpieczenia socjalnego dzieci, które przebywają w tego typu placówkach.