Skip to:

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości 10 lipca 2014 roku rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej wśród najmłodszych dzieci. Zebrani parlamentarzyści i goście, wśród których obecny był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci "Zdrowe Pokolenia" – zapoznali się z prezentacją badania pilotażowego "Ewolucja nowego schematu wizyty kontrolnej dzieci w wieku od 0 do 3 lat" przeprowadzonego w woj. śląskim w okresie od lipca 2013 do marca 2014 r.

Pilotażowy program „Ewaluacja nowego schematu wizyty kontrolnej dzieci w wieku od 0 do 3 lat” prowadzony w województwie śląskim, miał na celu poprawę efektywności systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi do lat 3 poprzez wprowadzenie do wizyt profilaktycznych badań przesiewowych, dotyczących błędów żywieniowych.