Skip to:

Celem poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zawiera on ponad 100 zmian, które mają poprawić funkcjonowanie systemu wprowadzonego w 2012 r. Projekt, którego II czytanie w Sejmie odbyło się 23 lipca br., wychodzi naprzeciw wielu postulatom zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu podczas obrad nad nowelizacją ustawy zwrócił szczególną uwagę na: podmiotowość dziecka i jego rodziny, sytuację małoletnich rodziców, liczbę rodzin pod opieką asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, czas regulacji sytuacji prawnej dziecka umieszczanego w pieczy zastępczej, sytuację prawną placówek wsparcia dziennego, sytuację dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, nadzór nad podmiotami realizującymi przepisy ustawy.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Magdalena Kochan. Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu podkreślał wagę procedowanych zmian legislacyjnych i wskazywał na ich znaczenie w poprawie funkcjonowania ustawy. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszone zostały poprawki, w związku z tym został on ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 24 lipca br.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 23.07.2014 roku podczas II czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 23.07.2014 roku podczas II czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zapis wideo