Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia:

 1. Książka pt. „Moje prawa – ważna sprawa” (9 września 2014)
  Wydawnictwo Literatura z Łodzi prezentuje publikację Renaty Piątkowskiej i Anny Czerwińskiej - Rydel „Moje prawa – ważna sprawa”. Książka uświadamia dzieciom, jak ważne są ich prawa. Zamyka usta mówiącym, że dzieci i ryby głosu nie mają oraz przypomina, że dzieci są tak samo godne szacunku jak dorośli.
   
 2. Kongres „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci” (18 października 2014)
  Kongres odbywający się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach skierowany jest do rodziców niewidomych dzieci. Dotyczy zagadnień z dziedziny tyflopedagogiki, jest także okazją do spotkania ze specjalistami i przedstawicielami instytucji państwowych. Ma na celu integrację środowiska rodziców uczniów z niepełnosprawnością i stworzenie publicznego forum do wyrażania opinii na temat osób niewidomych, form kształcenia oraz ich rehabilitacji.
   
 3. Balony Wolności (1 – 3 września 2014)
  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa z Głogowa zorganizowało akcję społeczną, mającą na celu upamiętnienie X rocznicy tragedii w Biesłanie. Szkoły, które zdecydują się zaangażować w projekt, odczytają na apelu szkolnym list dotyczący wydarzeń w Biesłanie. Uczniowie mogą także zrobić zdjęcie z białymi balonami na tle szkoły i wziąć udział w konkursie. Spośród szkół zostanie wytypowanych 5 placówek, które odwiedzi Zbigniew Pawlak z prelekcją multimedialną na temat tragedii w Biesłanie.
   
 4. Obchody XXX – lecia TKOPD w Poznaniu (18.11.2014)
  Jubileuszowa Gala z okazji 30-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu i 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka jest wyrazem podziękowania za pracę na rzecz dziecka, podsumowaniem dotychczasowych działań oraz okazją do refleksji.
   
 5. Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka (Październik 2014- czerwiec 2015)
  Na terenie pięciu województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, części podkarpackiego przeprowadzone zostaną lekcje edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, ich opiekunów i nauczycieli w ramach akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. Przekazana zostanie wiedza dotycząca użytkowania urządzeń zasilanych prądem, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie rozsądnego gospodarowania energią elektryczną i bezpieczeństwa.
   
 6. Śniadanie Daje Moc (rok szkolny 2014/2015)
  To IV edycja programu, organizowanego przez Partnerstwo dla Zdrowia. Program ma na celu przekazanie dzieciom istotnej wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, a przede wszystkim zakorzenienie pozytywnych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Zaplanowane jest także pobicie rekordu Guinnessa na największą liczbę wspólnie spożytych śniadań.
   
 7. Żyj smacznie i zdrowo
  V edycja program Żyj smacznie i zdrowo jest akcją edukacyjną dla uczniów gimnazjum w związku z lawinowo wzrastającym odsetkiem młodzieży z nadwagą i otyłością, spowodowanym złym odżywianiem. Przygotowane zajęcia wyrabiają w uczniach właściwe nawyki żywieniowe, a także zachęcają do własnoręcznego przygotowania posiłku.

Pełna lista patronatów dostępna tutaj.