Skip to:

Zakończyła się kolejna – V edycja konkursu ogłaszanego nieprzerwanie od 2009 roku przez Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka.

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do absolwentów, którzy uzyskali stopień magistra lub tytuł doktorski. Kierunek kształcenia, dyscyplina naukowa, czy uczelnia nie wpływają na decyzje powołanego do oceny prac Komitetu Konkursowego. Podstawowymi wyznacznikami dokonywania oceny zgłoszonej pracy są jej walory poznawcze, dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i poruszanych problemach, możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów opracowania oraz innowacyjność pracy i rzetelność w zakresie metodologii.

Z każdym rokiem rośnie liczba zgłoszeń, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu problematyką przestrzegania praw dziecka. Napływające opracowania coraz częściej prezentują nieszablonowe podejście do omawianego tematu, a nowatorskie prezentowanie zagadnień pomaga w lepszym poznaniu i zrozumieniu potrzeb, emocji, postaw dziecka w kontekście stanowionego prawa i jego realizacji.

Prace konkursowe zostały ocenione przez jury w składzie: prof. Barbara Smolińska-Theiss (przewodnicząca), prof. Ewa Jarosz, prof. Marek Konopczyński, prof. Adam Solak, dr Paweł Jaros, dr Laura Koba, sędzia Agnieszka Rękas.

Wszystkie zgłoszone prace były ciekawe i charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, jednak biorąc pod uwagę cel konkursu, którego jedną z przesłanek jest wyłonienie pracy o najwyższych walorach poznawczych, na miano najlepszych i wyróżnionych w tym roku zasłużyły:

  • w kategorii prac doktorskich – Pani Anna Babicka – Wirkus „Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów”,
  • w kategorii prac magisterskich – Pani Anna Siejak „Kocham nie biję? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym”.

Ponadto Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak postanowił dodatkowo wyróżnić dwie prace magisterskie :

  • Pani Marzena Czaja – „Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego”,

oraz

  • Pani Kornelii Hendrych – „Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego”.

Serdecznie gratulacje dla zwycięzców !