Skip to:

7 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny usług opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

Marek Michalak w swoim wystąpieniu podkreślił, że realne koszty opieki ponoszone przez szpitale są zdecydowanie wyższe niż pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nieadekwatna do ponoszonych kosztów wycena usług w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej dzieci generuje straty dla szpitali, w wyniku czego opieka ta realizowana jest na niewystarczającym, minimalnym poziomie. Dowodzą tego dane, przedstawione przez placówki. Taki stan rzeczy może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na realizację świadczeń lub zaprzestania ich realizacji.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia