Skip to:

8 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anisą Gnacikowską Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącą Komisji ds. Edukacji Prawnej. Spotkanie dotyczyło edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

Rozmawiano o potrzebie edukacji prawnej dzieci i młodzieży, praktyce traktowania dziecka w postępowaniach sądowych (w kontekście art. 12 ust.2 Konwencji o Prawach Dziecka) oraz konieczności przywrócenia skargi kasacyjnej w sprawach rodzinnych.