Skip to:

26 września br. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę ratyfikującą Konwencję o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak od 2008 roku wnioskował o ratyfikację tego najważniejszego międzynarodowego dokumentu, chroniącego najmłodszych.

Dwa dni wcześniej, 24 września br., Sejm RP przyjął sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku.

– W tym roku mija 7 lat od podpisania przez Polskę Konwencji z Lanzarote, która jest jednym z najważniejszych, jeśli nie – najważniejszym dokumentem międzynarodowym, mającym na celu zagwarantowanie ochrony dzieciom przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych – mówił Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, przypominając że od 2008 roku, biorąc ochronę dzieci przed krzywdzeniem jako jeden z priorytetów swojej działalności, składając wiele wniosków, które uchwalone przepisy uwzględniają.

W Sejmie wszystkie kluby opowiedziały się za projektem ustawy ratyfikującej Konwencję o ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, nazywana powszechnie Konwencją z Lanzarote, ma przede wszystkim chronić dzieci oraz usprawnić międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania pornografii dziecięcej.

– Obecnie, kiedy znajdujemy się już na końcowym etapie prac, którym jest ratyfikacja tego ważnego dla dzieci dokumentu, możemy śmiało powiedzieć: Jesteśmy gotowi ratyfikować Konwencję i jeszcze lepiej chronić prawa dzieci do ochrony przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych – podkreślił Rzecznik. W swoim wystąpieniu Marek Michalak przypomniał zasługi Polski w doskonaleniu prawa chroniącego dzieci. Przywołał postać Janusza Korczaka, na podstawie działalności którego budowano zapisy Konwencji o Prawach Dziecka.

- Kolejne dokumenty, jakie podejmowano w międzyczasie, to ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bardziej kompleksowo chroniąca dzieci przed karami cielesnymi, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Teraz przyszedł czas, żeby postawić kropkę nad „i”. Jest nią konwencja z Lanzarote. Bardzo cieszy mnie, że wszystkie kluby z taką życzliwością i ze zrozumieniem podchodzą do tego dokumentu, dokumentu, który jest bardzo potrzebny polskim dzieciom - ocenił.

Odpowiadając na pytania parlamentarzystów Rzecznik podkreślał, że nie ma mowy o dobrej pedofilii, pedofilia jest zawsze zła, a jakakolwiek próba relatywizowania tego zjawiska jest niegodziwością. Rzecznik zwrócił też uwagę na potrzebę ochrony dzieci także przez edukację seksualną. – Edukacja w zakresie seksualności jest potrzebna. Gdy dziecko, które ma wiedzę o swojej seksualności, które wie czym jest „dobry” i „zły” dotyk, ma mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie ono ofiarą wykorzystania seksualnego. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, gdzie już nie należy się zastanawiać: czy edukować, czy nie; raczej stawiałbym pytanie: jak? – przekonywał Rzecznik.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 24.09.2014 roku podczas II czytania rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007r. – zapis wideo

Odpowiedzi na pytania

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 24.09.2014 roku podczas II czytania rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. - pdf

2014_06_01_sejmdzieciimlodziezy_06_1.jpg