Skip to:

W dniach 22-24 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC w Edynburgu. Tematem przewodnim rozmów był wpływ kryzysu ekonomicznego na proces przestrzegania praw dziecka. Obrady otworzył ustępujący przewodniczący ENOC Bernard De Vos.  

Podczas spotkania przewodnictwo Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka przejął od Belgii RPD Szkocji Tam Baillie. Na dorocznym spotkaniu europejscy rzecznicy wypracowali wspólne oświadczenie w sprawie wpływu kryzysu ekonomicznego na proces przestrzegania praw dziecka, mieli też okazję wysłuchać głosu dzieci z kilku krajów, które w formie audiowizualnej pokazały, jak kryzys ekonomiczny dotknął najmłodszych.  

Z wykładami i referatami wystąpili reprezentanci Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz akademicy, zajmujący się przestrzeganiem praw dziecka w kontekście kryzysu ekonomicznego. W ramach wymiany doświadczeń międzynarodowych przedstawiano wybrane zagadnienia w kontekście bieżącej działalności rzeczników wybranych państw.

Polski Rzecznik Praw Dziecka przedstawił reorganizację systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Polsce. Podczas referowania tematu omówiono założenia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie zastępczej, omówiono także najważniejsze zmiany wprowadzone tegoroczną nowelizacją ww. ustawy.

Wizyta Marka Michalaka w Edynburgu była także okazją do spotkania z Konsulem Generalnym Panem Dariuszem Adlerem i Panią Konsul Hanną Zawiszą. Omówiono sytuację polskich dzieci w Szkocji, problemy, wyzwania oraz możliwości współpracy z przedstawicielami szkockiego systemu pomocy dzieciom.

European Network of Ombudspersons for Children /ENOC/ została założona na spotkaniu w Trondheim w Norwegii w 1997 roku. Zrzesza niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne, czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach europejskich. Obejmuje obecnie 43 instytucje w 35 krajach. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku w państwie, którego przedstawiciel obejmuje przewodnictwo w organizacji. Polska jest członkiem ENOC od roku 2001.