Skip to:

"Czy to ja jestem winien?" – pyta kilkakrotnie chłopiec, główny bohater „Złego pana”, spektaklu dla dzieci o przemocy w domu, który przygotował lubelski Teatr Andersena pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. 5 listopada br. „Zły pan” zainaugurował Kongres Praw Dziecka organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Gościem honorowym Kongresu jest Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci. Opowieść o domu, w którym problem agresji jest codziennością obejrzeli w Starej Prochowni uczestnicy i goście Kongresu.

W prace nad przedstawieniem, które wyreżyserowała Norweżka Simone Thiis, a z racji na trudną tematykę zaangażowani byli psycholodzy i eksperci Biura RPD. „Zły pan” powstał na podstawie książki norweskiej pisarki Gro Dahle pod tym samym tytułem. Opowiada o domu, w którym problem przemocy jest codziennością. Sprawcą jest ojciec, z którego w sytuacjach „podbramkowych” wychodzi tytułowy "zły pan", a raczej źli panowie, z których jeden krzyczy, drugi bije, trzeci niszczy meble. Jest jeszcze jeden - ten, który ostatecznie płacze i przeprasza…

Arkadiusz Klucznik, dyrektor Teatru Andersena w Lublinie, przed każdym przedstawieniem jest ciekaw reakcji publiczności. „Zły pan” to nie jest spektakl, po którym można wyjść i bezpośrednio w niedzielę pójść na lody – mówi dyrektor.

W przedstawieniu przemoc nazywana jest "chorobą" i uświadamia, że agresja nie jest czymś normalnym, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze trzeba szukać rozwiązania – dziecko doświadczające przemocy może się zwrócić do Rzecznika Praw Dziecka, ale też do sąsiadki, do babci, do księdza, do pedagoga szkolnego. Do kogoś, komu ufa.

Kongres Praw Dziecka to trzy dni rozmów i debat nt. sytuacji dzieci w Polsce i na świecie. Konferencja naukowa Prawo dziecka do życia bez przemocy 6 listopada w Belwederze ma na celu wyraźną, społeczną i akademicką artykulację problemu przemocy wobec dziecka w Polsce, omówienie  rezultatów dotychczasowych badań prowadzonych na ten temat przez Rzecznika Praw Dziecka i inne podmioty, a także przedstawienie indywidualnych i społecznych uwarunkowań zjawiska.  Belwederska konferencja to jedno z wydarzeń wpisujących się w obchody jubileuszu dokumentu nazywanego Światową Konstytucją Praw Dziecka, powstałego z polskiej inicjatywy.

Istotnym punktem wizyty Marty Santos Pais w Polsce będą spotkania z dziećmi i młodzieżą – odpowiednio 5 listopada w Warszawie i 7 listopada w Krakowie. Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci weźmie także udział w posiedzeniu łączonych senackich i sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie 5 listopada odbędzie się debata nt. ochrony praw dziecka przed wszelkimi formami przemocy.

7 listopada w Biurze RPD podczas seminarium „Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem” przedstawiciele NGO, działacze społeczni i eksperci wymienią się doświadczeniami i opiniami na temat walki z przemocą wobec dzieci w Polsce.