Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił wykład pt. "Możliwości wykrywania przemocy w gabinecie lekarza pediatry" podczas konferencji "Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy", która odbyła się 15 listopada br. w gmachu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie Rzecznika ze studentami medycyny i młodymi lekarzami było okazją do rozmowy o sposobach wykrywania aktów przemocy wobec najmłodszych i przeciwdziałaniu jej. Rzecznik przedstawił zgromadzonym w auli WUM niedawno ogłoszoną "Kartę Praw Dziecka-Pacjenta" - wspólną inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta.

Konferencja podzielona była na IV sesje, w skład których wchodziły zarówno wykłady, jak i warsztaty dla uczestników. Prelegenci dzielili się ze słuchaczami najnowszą wiedzą i standardami postępowania w wielu istotnych sytuacjach klinicznych, uczestnicy mieli także możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.