Skip to:

20 listopada, w dniu 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W pełni wykorzystajmy ten czas na refleksję, a przede wszystkim rozmowy o prawach najmłodszych – zarówno włączając ich do dyskusji, jak i poświęcając im należytą uwagę.

Widząc potrzebę ciągłej edukacji w celu urzeczywistniania postanowień konwencji w codziennym życiu, Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Sejm RP 7 listopada 2014 r. podjął uchwałę w tej sprawie.

Obchody tego dnia, w zamyśle mają stanowić impuls do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, aby lepiej je rozumieć i respektować. Ustanowienie go 25 lat po uchwaleniu Konwencji o Prawach Dziecka stanie się symbolem kultywowania nowej tradycji – tradycji dialogu z dzieckiem i o dziecku.

- W tym wyjątkowym dniu chcemy zwrócić uwagę, że Konwencja o Prawach Dziecka jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem – zbiorem praw człowieka. O tym, że dziecko to człowiek, a jego prawa są szczególną kategorią praw człowieka, przekonywał już Janusz Korczak. To jego myśl pedagogiczna stanowiła fundament dla stworzenia najważniejszego dokumentu określającego i chroniącego prawa dzieci – mówi Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Światowa Konstytucja Praw Dziecka, jak często nazywa się dzisiaj Konwencję o Prawach Dziecka, powstała dzięki wysiłkom polskich naukowców; jest jednym z najcenniejszych polskich osiągnięć na arenie międzynarodowej. Ten obszerny zbiór praw najmłodszych został uchwalony po blisko 11 latach pracy, 20 listopada 1989 r., w 30. rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka. Konwencję ratyfikowały prawie wszystkie państwa świata, z wyjątkiem Somalii i USA. Polska ratyfikowała ją w 1991 r.

Rzecznik Praw Dziecka, dla podkreślenia wagi tego wspaniałego jubileuszu oraz nieustannej potrzeby polepszania ochrony praw dziecka na świecie, wraz z małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anną Komorowską przebywa w Nowym Jorku na specjalnej sesji poświęconej 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.

W Polsce świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka zapowiedziało wiele środowisk: szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje pomocowe. W obchody włączył się również Pałac Prezydencki, który z tej okazji wyświetli specjalną, okolicznościową iluminację na fasadzie Pałacu.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Konwencja o Prawach Dziecka nie może być osadzona jedynie na gruncie teoretycznym, to musi być praktyka dnia codziennego. W tym dniu szczególnie przypominamy o respektowaniu praw najmłodszych, żeby pamiętać o tym przez wszystkie dni w roku - przez całe dzieciństwo młodego człowieka.

Uchwała Sejmu w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka

Uzasadnienie Uchwały Sejmu w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 

Depesza PAP z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Materiały do pobrania