Skip to:

28 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka  Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu dostępności bibliotek szkolnych.  

W wystąpieniu Rzecznik podkreślił  rolę  biblioteki w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz  przygotowaniu uczniów  do samokształcenia  i świadomego  wyszukiwania informacji. Zwrócił także  uwagę na ważną rolę organu prowadzącego szkoły i placówki, ich obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej