Skip to:

2 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rzecznik podkreślił jak ważną rolę w wyrównywaniu szans dzieci z rodzin wielodzietnych pełni Karta Dużej Rodziny. W związku z tym, do korzystania z niej powinny być uprawnione wszystkie dzieci wychowujące się w rodzinach wielodzietnych, niezależnie od formy związku, w jakim pozostają ich opiekunowie (formalnym/nieformalnym). Obecnie opiekunowie niebędący małżeństwem, a wychowujący wspólnie swoje dzieci z pierwszego związku oraz dzieci nowego partnera/partnerki nie mogą skorzystać z programu. Rzecznik chce aby Kartę mogły otrzymać wszystkie rodziny, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej