Skip to:

1 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Wrocław, gdzie w Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej debatował z uczniami czterech szkół o programie prewencyjnym „Wrocławska Bezpieczna Szkoła”, zaś z młodzieżą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej rozmawiał o prawach dziecka, podejmowanych interwencjach, prowadzonych kampaniach społecznych oraz potrzebie edukacji i najmłodszych i dorosłych w zakresie praw dziecka.

- Najlepiej wypełniać prawo do bezpieczeństwa, kiedy uznamy, że jest pewien porządek świata, którego należy przestrzegać. Sami powinniście podjąć działania, które stworzą dla każdego w szkole miejsce bezpieczne, dobre i właściwe. Tam, gdzie prawa człowieka mają swoją wartość, tam jest bezpiecznie. Ważne, żebyście zawsze mieli poczucie, że nigdy nie jesteście z żadnym problemem sami – przekonywał Rzecznik, chwaląc idee profilaktyki i programu na rzecz szkoły wolnej od zagrożeń.

W debacie uczestniczyli także przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i wrocławskiego Urzędu Miejskiego. Podczas warsztatów z Markiem Michalakiem pt. „Prawo do bezpieczeństwa” młodzi ludzie omawiali kwestie bezpieczeństwa i sugerowali, jakie zmiany można wprowadzić w każdej ze szkół, by uczynić przestrzeń szkolną bardziej przyjazną i bezpieczną.

Młodzież z XIV Liceum Ogólnokształcącego pytała Marka Michalaka o jego drogę do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka, o codzienną pracę – problemy, z jakimi się spotyka i jak rozwiązuje sprawy, dotyczące najczęściej naruszanych praw dziecka. Rzecznik przypomniał też rolę Polski w budowaniu światowego systemu ochrony praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka, która powstała 25 lat temu z inicjatywy Polski, inspirowana myślą pedagogiczną Janusza Korczaka.

– Żaden kraj nie poszedł tak daleko, żeby Rzecznika Praw Dziecka w kompetencjach zrównać z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nadając mu rangę urzędu konstytucyjnego z szerokimi uprawnieniami, w tym do reprezentacji interesów dzieci w sądach oraz uprawnieniami kontrolnymi. Dzisiaj polska ustawa o RPD jest rekomendowana jako dokument, na którym powinny się wzorować inne państwa, które chcą taką instytucję powołać bądź udoskonalić już działającą – opowiadał Rzecznik.