Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wspólnie z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską odwiedzili Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.

W spotkaniu wzięli również udział Mirosław Schlossler, zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Anna Jurkiewicz, wiceprezes zarządu Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Rocznie w Polsce zgłaszanych jest kilkanaście tysięcy zaginięć. Od 2010 roku ich liczba wzrasta. Cztery lata temu na policję zgłoszono 14 389 osób zaginionych. W tym roku (do października) odnotowano już 17 887 przypadków zaginięcia. Co roku około 7 tys. zgłoszeń dotyczy osób małoletnich. Najczęściej są to nastolatkowie w przedziale wieku od 14 do 17 lat, którzy uciekli z domów, placówek opiekuńczych lub domów dziecka.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji działa od 17 kwietnia 2013 roku. Skupia wysokiej klasy fachowców znających doskonale problematykę zaginięć. Zespół ekspertów CPOZ KGK na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć prowadzone przez jednostki Policji w kraju. Współpracuje również z 17 koordynatorami ds. zaginięć przy komendach wojewódzkich Policji oraz zespołami ds. poszukiwań w komendach powiatowych, rejonowych lub miejskich.

Centrum służy swoim wsparciem w przypadku zaginięć osób, których życie lub zdrowie może  być zagrożone, a także w sprawach wielowątkowych. W trudnych sprawach bezpośrednio włącza się w działania poszukiwawcze. Zespół prowadzi działania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in. Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań KGP czy Bezzałogowego Statku Powietrznego.

Ponadto Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych wzięło udział w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej wprowadzenie i obsługę „Child Alert”. System jest uruchamiany wtedy, gdy zaginie dziecko, a okoliczności wskazują, że jego życie, zdrowie lub wolność mogą być zagrożone. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych odpowiada również za rozwijanie systemu, pozyskiwanie nowych partnerów współdziałania, a także stale współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, w ramach uczestnictwa w strukturze zrzeszającej operatorów systemów Child Alert w Europie.

kgp_01_1.jpg