Skip to:

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który obchodzony jest już tradycyjnie 5 grudnia, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spędził w Bydgoszczy, gdzie na zaproszenie Senatora RP Andrzeja Kobiaka spotkał się z wolontariuszami i pedagogami, odwiedził także małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i zajrzał na bal mikołajkowy, gdzie bawiły się dzieci z całego regionu. W spotkaniach uczestniczyły – obok Rzecznika Praw Dziecka i Senatora Andrzeja Kobiaka – Społeczny Doradca RPD Henryka Krzywonos-Strycharska i Halina Janowska-Giłka, Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Spotkania zainicjowały w Bydgoszczy kolejną odsłonę kampanię antyprzemocowej RPD: "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy".

Podczas spotkania z młodymi wolontariuszami Rzecznik podziękował za ich empatię i zaangażowanie w niesienie pomocy innym, szczególnie najmłodszym potrzebującym wsparcia, a niekiedy uśmiechu i towarzystwa – jak mali podopieczni Fundacji „Dr Clown”, którym wolontariusze swoimi wizytami na szpitalnych oddziałach w całym kraju ubarwiają szpitalną codzienność.

Marek Michalak podkreślił, że zgodnie z dewizą Janusza Korczaka, nie można zostawiać świata takim, jakim jest, a wolontariat to najpiękniejszy wyraz szacunku dla drugiego, będącego w potrzebie człowieka. - Nie powinno się żyć tylko dla siebie. Dlatego tak bardzo cieszę się, kiedy widzę Wasz entuzjazm, otwartość i zaangażowanie w niesienie pomocy innym – mówił Rzecznik, wspominając też swoją działalność społecznikowską i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”  w Świdnicy, gromadzące w swoich szeregach z jednej strony już kolejne pokolenia małych świdniczan, a z drugiej – szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność charytatywną. Dodał, że wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca, lecz także wyjątkowy sposób na rozwijanie własnego potencjału, zdobywanie nowych i cennych doświadczeń oraz szansa na przeżycie fascynującej przygody.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, już tradycyjnie, Rzecznik Praw Dziecka skierował do całego środowiska list, w którym podziękował za ogromne zaangażowanie, z jakim każdego dnia wolontariusze podejmują się często skrajnie trudnych zadań, niosąc przy tym pokrzepienie, wsparcie i konkretną pomoc.

Spotkanie z pedagogami również było okazją do omówienia idei wolontariatu jako ważnej i wspaniałej lekcji wrażliwości społecznej. Rzecznik przypomniał, że wszelkie przejawy wolontariatu stanowią doskonałe przygotowanie młodych ludzi do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Dyskusja, w której uczestniczyła także Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, dotyczyła m.in. kwestii edukacji, zapewniania uczniom wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz problemów związanych z psychiatrą dziecięcą i uregulowaniem zawodu psychologa.

Podczas swojego wystąpienia Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że to właśnie Województwo Kujawsko-Pomorskie rok 2012 – Rok Janusza Korczaka - ustanowiło Rokiem Praw Dziecka i zorganizowało na swoim terenie wiele rozmaitych spotkań, wykładów i warsztatów poświęconych prawom najmłodszych oraz prezentujących w wielu aspektach pedagogikę Janusza Korczaka.

Podziękował Senatorowi Andrzejowi Kobiakowi, który został Ambasadorem kampanii "Reaguj. Masz prawo" oraz najnowszej odsłony "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy". Rzecznik przedstawił zebranym założenia kampanii, mającej na celu nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmianę postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci i zaprosił do propagowania jej idei w całym regionie.