Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie pyta Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, czy Ministerstwo podejmuje działania, które przyczyniłyby się do szerszego wykorzystania mediacji w sprawach dotyczących tzw. „międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich”.

Do Rzecznika nadal wpływają sprawy dotyczące bezprawnego uprowadzenia dzieci w rozumieniu postanowień Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dzieci za granicę. W ocenie RPD mediacje rodzinne są szansą na wyeliminowanie negatywnych emocji związanych ze sporami pomiędzy rodzicami – stronami postępowania prowadzonego na podstawie wspomnianej wyżej Konwencji.

W wystąpieniu generalnym do Zbigniewa Ziobry Marek Michalak ponownie pyta o działania, które przyczyniłyby się do szerszego wykorzystania mediacji w sprawach dotyczących tzw. „międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich”, jak one przebiegają i z jakim skutkiem. Zwraca się również o informacje czy resort zbiera dane statystyczne dotyczące liczby podejmowanych mediacji w tych sprawach i jej wpływu na sposób rozwiązania sporu pomiędzy rodzicami.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)