Skip to:

Sejmowa Komisja zdrowia 19 lipca 2017 roku jednogłośnie opowiedziała się za projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. O wprowadzenie prawnego zakazu korzystania z solariów przez małoletnich od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apelował do kolejnych Ministrów Zdrowia, wskazując, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca unikanie sztucznego promieniowania UV oraz wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez młodzież w wieku szkolnym.

Projekt zakładający całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, do Sejmu skierował prezydent Andrzej Duda. Dokument przewiduje też m.in. całkowity zakaz promocji i reklamy usług solariów. W myśl ustawy właściciel solarium będzie zobowiązany do umieszczenia widocznej informacji o tym, że z łóżka opalającego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku wątpliwości co do wieku, będzie zobowiązany do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium mają dokonywać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Za udostępnienie solarium małoletniego będzie grozić kara od 1000 zł do 50.000 zł.

- Oczywiście sam zakaz nie rozwiązuje problemu, potrzebna jest profilaktyka i edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych: rodziców i przedsiębiorców – przekonuje RPD.

Wyniki badań przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia nie pozostawiają wątpliwości co do wpływu lamp opalających na ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory.

PROJEKT USTAWY (PDF)

Starania RPD w sprawie zakazu udostępnienia solarium dzieciom na przestrzeni lat

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (4 sierpnia 2009 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 stycznia 2010 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (1 sierpnia 2014 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 lutego 2015 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (7 stycznia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii (9 sierpnia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP (6 kwietnia 2017 r.)