Skip to:

20 listopada odbędą się kolejne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Konkurs na gospodarza tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka wygrała Piła z województwa wielkopolskiego.

24 lipca 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka Marka Michalaka spotkał się z  Prezydentem Miasta drem inż. Piotrem Głowskim.  Rozmowa dotyczyła zatwierdzenia programu ODPD 2017.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to oficjalne święto w polskim kalendarzu. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Zgodnie z ideą Rzecznika Praw Dziecka co roku centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbywają się w innym mieście. To okazja do szerokiej promocji praw dziecka w różnych regionach Polski. W zeszłym roku gospodarzem był Brzeg, a dwa lata temu Świdnica, nosząca dumne miano Stolicy Dziecięcych Marzeń.

Dołącz do Piły

Marek Michalak zwraca uwagę, że Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.

Do obchodów – wzorem lat ubiegłych – może dołączyć każda szkoła lub przedszkole w Polsce. Dla autorów najciekawszych inicjatyw związanych z upowszechnianiem praw dziecka czekają nagrody od Rzecznika Praw Dziecka.

Zainteresowani są proszeni o przysyłanie do Biura Rzecznika Praw Dziecka informacji o zrealizowanych 20 listopada br. wydarzeniach, najlepsze inicjatywy zostaną wyróżnione i nagrodzone. Sprawozdania z obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka proszę przesyłać do 8 grudnia br. na adres: biuro.prasowe@brpd.gov.pl. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona do 31 grudnia br. na stronie: www.brpd.gov.pl.