Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Prezesów Sądów Apelacyjnych zwraca się z prośbą o uwrażliwienie sędziów na problem nieefektywności stosowania instytucjonalnego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu oraz związaną z tym konieczność niezwłocznego informowania zakładów lecznictwa odwykowego o fakcie przyjęcia osoby zobowiązanej na leczenie odwykowe.

O tym, że opóźnienia w realizacji postanowień sądów zobowiązujących osoby uzależnione od alkoholu do poddawania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zagrażają dobru dzieci Rzecznik alarmował Ministra Zdrowia. Marek Michalak w wystąpieniach do Konstantego Radziwiłła wskazywał, że efektywność sytemu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc w zakładach leczniczych dla osób skierowanych orzeczeniem sądu na leczenie odwykowe jest bardzo niska. Rzecznik apelował o usprawnienie tego procesu.

W odpowiedzi MZ poinformowało, że zdarzają się przypadki, gdy sądy zwracają się jednocześnie do kilku zakładów lecznictwa odwykowego o wyznaczenie terminu przyjęcia dla osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu odwykowemu. Zaś w momencie przyjęcia pacjenta na leczenie, sądy nie informują pozostałych podmiotów leczniczych o tym fakcie, co skutkuje zawyżaniem statystyki w zakresie liczby osób oczekujących na przyjęcie na leczenie odwykowe. Takie działanie w ocenie Rzecznika nie tylko wpływa na statystyki, ale może również przedłużać czas oczekiwania osób zobowiązanych do poddania się leczeniu odwykowemu na przyjęcie do szpitala.

Czytaj także: Opieszałość leczenia uzależnień niebezpieczna dla dzieci 

Rzecznik zwraca uwagę na ten problem, ponieważ na skutek niesprawnie funkcjonującego systemu cierpią dzieci. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że bardzo długi czas oczekiwania osób zobowiązanych do poddania się leczeniu na przyjęcie do szpitala znacząco obniża skuteczność instytucjonalnego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, które w założeniu służy usunięciu zagrożenia, jakie osoby nadużywające alkoholu stwarzają w relacjach rodzinnych i społecznych. Przewlekłe postępowanie sprawia, że osoby uzależnione od alkoholu pozostają w swoich rodzinach i środowisku, a pod wpływem alkoholu nadal stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia domowników oraz innych osób.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesów Sądów Apelacyjnych (PDF)